Regulamin Plażosfery

 

PROCES REZEWACJI

 1. W sezonie wysokim tj. 24.06 – 25.08. oferujemy pobyty minimum 5 dniowe. Poza tym okresem możliwy jest pobyt przez minimum 2 doby.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% ceny za pobyt, który oznacza jednocześnie akceptację regulaminu. W dniu przyjazdu Najemca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Plażosfery.
 3. Wpłaty zadatku należy dokonać w ciągu 2 dni od rezerwacji wstępnej (telefonicznej lub e-mailowej) na wskazany poniżej nr konta.

Nazwa odbiorcy –  Kinga Wojtasik  nr 73 1140 2004 0000 3202 8053 9441

 1. W tytule przelewu zadatku prosimy podać dane zgodnie z poniższym:

Imię i nazwisko, termin rezerwacji oraz liczba  osób.

 1. W momencie wpłacenia zadatku (dokonania rezerwacji) umowę najmu uważa się za zawartą. W przypadku niewpłacenia zadatku, rezerwacja jest anulowana.
 2. Pozostałą część kwoty za pobyt należy uregulować najpóźniej  w dniu przyjazdu przed zakwaterowaniem.
 3. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie krótszym niż 30 dni do daty rozpoczęcia pobytu należy opłacić 100 % wartości rezerwacji.

 

DOBA HOTELOWA I MELDUNEK

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.
 2. Do kwoty pobytu zostanie doliczona opłata klimatyczna 2.8zł OSOBA/DZIEŃ za każdego z Gości zgodnie z opłatami ustalonymi w Gminie Mielno. Opłata klimatyczna zostanie pobrana gotówką za cały pobyt w momencie przekazania kluczy do domku Najemcy.
 3. W momencie przekazania kluczy należy okazać ważny dowód tożsamości. Goście wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Gościom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 4. Wynajmujący pobierze kaucję w wysokości 400 złotych, która zostanie zwrócona przy zakończeniu pobytu, pomniejszona o kwotę ewentualnych uszkodzeń domku lub wyposażenia Plażosfery spowodowanych przez Najemcę lub osoby przebywające z Najemcą. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia domku i znajdującego się w nim wyposażenia spowodowane ich działaniem/zaniechaniem lub osób przebywających w domku i wyraża zgodę, by naprawy były wykonane na ich koszt.
 5. Przekazanie domku następuje w obecności właściciela lub osoby upoważnionej , po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
 6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 7. Wszelkie uwagi i usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu 605 415 326.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku
 2. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w domkach letniskowych i na tarasach. Prosimy Najemców o zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania domku jak również drzwi w godzinach nocnych.
 3. Nie przyjmujemy zwierząt. Ze względu na komfort wszystkich Gości Wynajmujący zastrzega odmówienie pobytu Najemcom, którzy przyjechali na pobyt ze zwierzętami. W takim przypadku cena za pobyt nie zostanie zwrócona Najemcy.
 4. We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz smażenia ryb.
 5. W domkach zainstalowane są czujniki dymu, Każdorazowe nieuzasadnione uruchomienie czujki dymu związane jest z automatycznym powiadomieniem służby ochrony co skutkuje obciążeniem  użytkownika domku kwotą 500 zł.
 6. Złamanie zakazu smażenia ryb przez Najemcę jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji domku letniskowego w wysokości 1100,00 zł.
 7. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku nie wolno używać urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe, np. grzałek elektrycznych, palników gazowych, świec. Ze względów bezpieczeństwa przed opuszczeniem domku prosimy o każdorazowe wyłączanie światła i wszystkich urządzeń elektrycznych.
 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Gości przebywających na jego terenie w związku z panującą pandemią i nie zwraca pieniędzy w przypadku skrócenia pobytu spowodowanego stanem zdrowia
 9. Gospodarz oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci , jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
 10. W dniu wynajęcia domku domek jest posprzątany. W dniu wyjazdu Najemca jest zobowiązany do pozostawienia domku w czystości. W przypadku rażących naruszeń tego punktu z zaliczki potrącona zostanie kwota w wysokości 300 zł celem wynajęcia firmy sprzątającej.
 11. Dostępne na terenie ośrodka grille należy rozpalać przed tarasem a nie na tarasie.
 12. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go. Nie zapewniamy wegla do grilla.
 13. W przypadku zgubienia klucza do domku najemca zobowiązany będzie do uiszczenia kwoty w wysokości 50 zł.
 14. Najemców prosimy o zapoznanie się, w których miejscach rozmieszczone zostały gaśnice przeciwpożarowe.
 15. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące w przypadku braku dostaw mediów, w szczególności czasowego brak wody, prądu lub internetu.
 16. Cena usług świadczonych przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody doznane na majątku i zdrowiu trzeciej osoby) w czasie pobytu Najemcy Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Najemcy zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 18. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do godziny 6.00. W przypadku jej nieprzestrzegania właściciele mają prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt. Na terenie Plażosfery mogą przebywać wyłącznie osoby zakwaterowane.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Uprzejmie prosimy o segregację śmieci w domkach oraz wyrzucanie śmieci do głównych kontenerów ( szkło, metal-plastik, zmieszane itp…)
 2. Konieczność rezerwacji łóżeczka turystycznego, krzesełka do karmienia dla dziecka ,prosimy zgłaszać w trakcie rezerwacji
 3. Obiekt jest monitorowany.
 4. Do każdego domku jest przypisane  jedno miejsce parkingowe na terenie ośrodka. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony i udostępniony Najemcy tylko w czasie pobytu. Najemca parkuje w miejscu wskazanym przez Wynajmującego. Wynajmujący nie odpowiada za pojazdy i za wartościowe rzeczy pozostawione przez Najemców w samochodach

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2022

Życzymy przyjemnego wypoczynku zespół ,, Plażosfera ‘’

Zapoznaj się z Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close