Polityka Prywatności

 

§ 1.  Definicje 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, zachęcamy Cię do zapoznania się z poniższymi pojęciami: 

 1. Administrator  – Plażosfera,  ul. Hortensji 2, 76-032 Mielenko
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne , w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.plazosfera.pl

 

§ 2. Dane osobowe 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia: 

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych. 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Plażosfera,  ul. Hortensji 2, 76-032 Mielenko

  

Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas po prostu. Oto nasze dane kontaktowe: adres e-mail:  kontakt małpa plazosfera.pl,  adres pocztowy: Plażosfera,  ul. Hortensji 2, 76-032 Mielenko

  

Skąd mam Twoje dane? 
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rezerwacji noclegów, kontaktu za pomocą formularza na stronie,  także później, w związku z transakcjami takimi jak płatność.

  

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:  
 • wystawienia rachunku;
 • obsługi rezerwacji;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach np. reklamacji;
 • dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.

  

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
  
 • imię i nazwisko, adres, adres email, telefon  
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziemy mogli dokonać rezerwacji noclegu. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Twoje uprawnienia wobec mnie w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych.

  

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 
w odniesieniu do żądania sprostowania danych: 
 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: 
 • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas;
 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; 
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
 • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
 • lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 
Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz z nami oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wysyłkowe. 
Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jego zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem zamówienia,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

§ 3
Pliki cookies
 

Na stronie  www.plazosfera.pl stosowane są pliki „cookies”. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce. Niniejsza „Polityka prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronie internetowej www.plazosfera.pl , używane są pliki „cookies” oraz w jaki sposób użytkownik może określić warunki stosowania plików „cookies”. Poprzez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z tą Polityką Prywatności.  

1. Jak już wiesz, nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane  na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane nasz system teleinformatyczny. 

Cookies pozwalają na:

a)      Korzystanie z narzędzi analitycznych,

b)      Korzystanie z narzędzi marketingowych,

c)      Wyświetlanie na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,  

2. Na stronie www.plazosfera.pl  nie stosujemy  „cookies” pochodzących od podmiotów trzecich 

3. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

 

Jak usunąć lub zablokować pliki “cookies”? 

Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Opis konfiguracji plików “cookie” dla poszczególnych przeglądarek: FirefoxGoogle ChromeInternet ExplorerBingSafari. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

§ 4 Logi serwera

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.  

2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Zapoznaj się z Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close